Busy Bessy Creatief

Totaal aantal pageviews

zondag 31 maart 2013

Het morgenrood ...


Het morgenrood 

Aan de overwinning
ging een strijd vooraf.
De herrezen Heiland
overwon het graf.
't Opgelegde kruis week
voor het morgenrood.
Jezus' macht bleek sterker
dan de kille dood!

Na drie bange dagen,
waarin werd gerouwd,
was vol pracht de tempel
wonderbaar herbouwd.
Want het godd'lijk leven
zelfs de dood weerstaat,
boven de verschrikking
van het graf uitgaat!

Laat dit woord een troost zijn
als het zonlicht vliedt
en je heel je leven
als verloren ziet.
Weet dan dat Gods almacht
elke nacht verwint
en na smart'lijk lijden
jij de kracht hervindt!
                                        Frits Deubel
                                                                                            

9 opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...